Bild på Google Ads ikon

Så gör du en Google Ads konto revision

Lästid: 6 minuter

Är ditt Google Ads konto så effektivt som det kan bli? Om du inte gjort en revision av ditt Google Ads konto är det svårt att veta. Använd denna 8-stegs process för att hitta saker du kan förbättra, utöka eller optimera i din annonsering.

Vad är en Google Ads konto revision?

Det är en process av att utvärdera effektiviteten av dina Google Ads konton, för att hitta eventuella problem som behöver adresseras. Efter att du identifierat problemen gör du förändringarna för att förbättra resultaten i din annonsering.

Det finns många automatiserade verktyg och tjänster idag som kan göra algoritm baserade revisioner, tyvärr tar dessa allt för ofta inte höjd för den större kontexten. Dvs. dina marknadsföringsmål, fokus målgrupp eller din personliga PPC strategi.

Nyckeln till en bra revision är;

 • Identifiera vad du ska titta på i din revision och förstå dess inverkan
 • Gå igenom och dokumentera statusen av varje del i din revision
 • Ta detaljerade anteckningar och ta fram exempel på det som absolut måste adresseras i din handlingsplan

Under revisionen bör du inte göra ändringar i ditt konto eller dina kampanjer, utan fokusera på att djupgående gräva fram potentialen för förbättringar. Det är också viktigt att efter revisionen kunna få fram en tydlig rapport på det som måste hanteras i din handlingsplan.

Varför är det bra att göra en revision av ditt Google Ads konto?

Oavsett om det är ditt egna konto, ett företagskonto eller ett kundkonto. Måste du ha koll på hur nuläget ser ut innan du investerar tid och pengar på Google annonseringen. Det finns många fördelar med att periodvis finjustera kampanjer. Samt låta dig ta tiden att ta ett steg tillbaka och titta på de saker som lätt kan missas under det dagliga arbetet.

Några fördelar som kan resulteras av en Google Ads revision är;

 • Hitta områden där pengar spenderas i onödan utan att ge resultat
 • Identifiera nya möjligheter att expandera annonsering som ger resultat
 • Förbättra den pågående arbetsprocessen
 • Få tydliga insikter om dina målgrupper som skulle kunna utökas till andra marknadsföringskanaler
 • Validera antaganden

Nedan är en 8-stegs process som du kan ta för att göra en revision av ditt Google Ads konto. Fokusera på dessa områden och fråga dig själv de viktiga frågor som tas upp för att i slutändan maximera din ROI.

Steg 1: Se över dina mål

Innan du hoppar rakt in i ditt Google Ads konto så är det bra att ta en titt på de satta mål som finns. På så sätt har du rätt fokus när du går igenom kontot. Det kan så klart finnas flera olika konverteringsmål. Förstå vad dessa är och vilka resultat som förväntas. Skriv ner dessa.

Tydligt definiera målen och vad du främst ska fokusera på när du går igenom Google Ads kontot.

Ställ dessa frågor:

 • Vad är företagets konverteringsmål?
 • Vad är konverteringsmålen för Google annonseringen?
 • Har målen ändrats med tiden?
 • Kan du följa upp resultaten som genereras utanför annonseringen (för leads, sälj eller trafik)?
 • Har målgruppen eller typkunden ändrats?

När du är tydlig med vad du vill uppnå med ditt Google Ads konto, kan du börja gräva i de olika komponenter av din search network campaign.

Steg 2: Gå igenom kontostrukturen

Att ha en bra kontostruktur gör det både enklare att hantera dina olika Google Ads kampanjer samt ge bättre dataunderlag för att fatta beslut. Det finns många sätt att strukturera kampanjer och annonserings grupper (ad groups – tar detta på Engelska):

 • Logical business objectives
 • Personas targets
 • Product lines
 • Service lines
 • Subject matter

Det finns inte enbart ett korrekt sätt att strukturera ditt konto. I slutändan vill du bygga det så att du får så mycket kontroll som möjligt när det kommer till detaljerna för bud, budget, annonser och arbetsprocess.

De aspekter av kontostrukturen du bör utvärdera är:

 • Representerar kampanjerna olika nivåer i dina segment (geotargeting, dayparting, campaign level bids, campaign level budgets)?
 • Genererar kampanjerna tydliga roll-up reports (aggregerar data från olika Google Analytics 360 källor) för annonseringsgrupperna som faller in i dessa?
 • Är det enkelt att jämföra kampanjerna mot varandra och balansera dina annonseringsbudgetar?

Steg 3: Konto och kampanjinställningar

I de flesta fall räcker det med att ta en snabb titt på dina kampanjinställningar och sedan gå vidare till nästa steg. Emellanåt kan du behöva komma tillbaka till dessa inställningar för att göra justeringar baserat på din revision och din handlingsplan.

Några saker som alltid är bra att se över är:

 • Är din geografiska inställning korrekt? Ser du något land eller geografiskt område som du bör lägga till?
 • Vilka enheter riktar du annonseringen mot? Mobilt? Dator?
 • Är du säker på att du har de avancerade plats inställningarna konfigurerade exakt som du vill för en specifik målgrupp?
 • Är din budgivningsstrategi, budget och annonsleverans metod så som du vill ha dem?
 • Har du rätt ”dayparting” på plats? (Dayparting = din budgivning justeras utifrån specifika dagar och tider).
 • Använder du Google Dynamic search ads (är du medveten om det och använder dessa av rätt skäl)?

Steg 4: Annonseringsgrupper (Ad groups)

Vid detta steg är det viktigt att komma ihåg att ”ad groups = group of ads” och inte ”ad groups = group of keywords”. Det är lätt att blanda ihop dessa två koncept. Vi tänker alldeles för mycket kring keywords och grupperingar, och glömmer bort att tänka utifrån besökarens avsikter och vart vi skickar dem.

Även om du har de bästa keywords möjliga i ditt Google Ads konto, spelar det ingen roll ifall dina annonser och landningssidor inte är väl genomtänkta. Ditt fokus bör ligga på annonser, landningssidor, Google Quality Scores och öka potentialen för konvertering.

Titta på detta när du gör din revision:

 • Har mina annonsering grupper ungefär 10 keywords eller färre?
 • Kompletterar mina annonserings grupper varandra än att vara i direkt konkurrens med varandra?
 • Är annonserings gruppernas max CPC satt på en optimal nivå?
 • Får de bästa annonserings grupperna tillräckligt mycket av annonserings budgeten?

Steg 5: Keywords

Allt för ofta fokuserar vi för mycket på enart keywords, match types, search queries och negativ matchning. Det är viktigt att identifiera mönster och trender under din revision. Medan du gör det undvik att göra uppdateringar under tiden. Utan gör det när du väl är klar med din revision av kontot.

När du går igenom keywords, gör så inom ramen för varje kampanj. Fokusera på huvudämnet för kampanjen och gräv sedan ner dig i varje annonseringsgrupp. De målsättningar du fick fram i första steget, använder du nu som underlag för att utvärdera specifika keywords och hur de har presterat.

Om du har en väldigt stor kampanj är det bäst att titta på att hitta mönster än att bara titta på varje specifika keyword.

Bra frågor att ställa dig när det kommer till keywords:

 • Använder man några negativa keywords?
 • Visar search query rapporten någon indikation på att några keywords är ”off-topic” för ämnet eller konverteringsmålet?
 • Finns det termer som har noll konvertering men ändå mycket impressions, klick eller kostnad?
 • Finns det keyword som har låga Quality Scores?
 • Är keywords specifika CPC satt på en optimal nivå?
 • Finns det några termer som långt utanför förväntad CPC, CTR, Konvertering eller andra satta mål?

Steg 6: Annonser (Ads)

Många gånger lämnas annonser kvar att köras år ut och år in, utan att man kollar igenom dessa. Ett sätt att effektivt testa en annons är att sätta annonsroteringen att tvingas jämnt roteras i oändlighet. Samt att alltid minst ha en A och B version av annonsen. Vid satta tillfällen kan du sedan jämföra de två för att se vilken som presterat bäst. För att sedan byta ut version B mot en annan annons att testas.

Även fast att Googles algoritmer gör ett bra jobb så ska man inte bara förlita sig på att köra allting på autopilot.

När du går igenom annonserna tänk på:

 • Att du har två versioner i varje annonseringsgrupp
 • Användning av dynamiska keywords jämfört mot statiska titlar
 • Användning av CTA i annonsering titlar och hur effektiva dessa varit
 • Finns det annonser med låg till mellan Quality Scores?

Steg 7: Landningssidor

Du är säkert grym på att bygga fantastiska landningssidor! Dina landningssidor har en direkt påverkan på hur väl dina kampanjer påverkar värdena du ser på Google Ads. Glöm inte bort att gå igenom landningssidorna du har kopplat till dina olika annonser och kampanjer, för att detta påverkar ditt Google Quality Score.

Att ha en bra användarupplevelse, konsekvent användning av terminologi, tydliga CTA och en överlag positiv användarupplevelse gör mycket för att få optimala konverteringsgrader.

När du går igenom dina landningssidor titta på:

 • Finns det bra titlar och tydliga CTA:er på varje sida?
 • Fungerar alla dina formulär och signups?
 • Innehåller tack sidan i ditt formulär en tracking kod?
 • Är dina quality scores på annonser som länkar till respektive landningssida mellan-hög?
 • Finns det andra landningssidor du skulle kunna använda? Eller slå ihop flera dåligt presterande sidor till en bra sida?

Steg 8: Slutresultat & handlingsplan

När du jobbar dig igenom varje steg och spenderar tid att titta igenom detaljerna, samt väger dessa mot dina satta mål. Kom ihåg att dokumentera allt. Det finns en stor chans att du kommer dela med dig av din revision internt i företaget eller externt vid behov. Samt att det är bra att ha en historik överblick av de förändringar som gjorts.

Det riktiga jobbet börjar efter att revisionen gjorts, då det är dags att adresser och jobba dig igenom förbättringarna som bör göras.

Alla svaren du fått i varje steg, kokar nu ner till en handlingsplan med steg för steg vad som ska förbättras eller ändras. Prioritera vad som bör göras och som har stört påverkan på slutresultatet och konverteringsgraden.

Gör din revision av Google Ads kontot 1-2 gånger per år, dokumentera, implementera, utvärdera och jämför med föregående tidpunkter. Med tiden kommer du både att ha skapat bättre och högpresterande Google annonser. Samt att du har underlag att gå tillbaka till för att se vad som fungerat bäst. Lycka till i annonseringsdjungeln och hör av dig om jag kan hjälpa dig att nå dina mål!


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.