lead scoring modeller

Hur gör man lead scoring? En guide över lead scoring strategier.

Lead scoring är processen att tilldela värden, oftast i form av numrering som poäng till varje lead. Poängen du ger varje lead baseras i flertalet attribut.