automatiserad marknadsföring process

Vad är automatiserad marknadsföring? En guide hur du automatiserar marknadsföring

Essensen av marketing automation (automatiserad marknadsföring), MA är enkel, “Rätt budskap, till rätt person vid rätt tillfälle”. Detta betyder att man går ifrån den opersonliga och irrelevanta kommunikation som traditionellt skett till den stora massan, i ett försök till att attrahera nya kunder.